Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom

maandag 30 november 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/097

Op 27 november jl. hebben het kabinet en de VNG een Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten. Tijdens de Buitengewone ALV van 30 november 2015 is dit onderhandelaarsakkoord nader aan de leden toegelicht. Bijgaand ontvangt u de integrale tekst van het akkoord. Zoals eerder aangekondigd, houden we over dit onderhandelaarsakkoord een ledenraadpleging. Het VNG-bestuur legt het akkoord met een positief advies aan u voor.

Informatiesessie

Op maandag 7 december houden wij vanaf 13:00 uur nog een informatiesessie waar u vragen kunt stellen over het akkoord en waar u een nadere toelichting krijgt op de verschillende onderdelen van het akkoord. Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht.

Stemmen

De leden kunnen stemmen tot en met vrijdag 18 december 12:00 uur. Op basis van de uitkomsten van de ledenraadpleging neemt het VNG-bestuur een definitief besluit over het onderhandelaarsakkoord.

Deze ledenraadpleging is elektronisch. De gemeentesecretaris ontvangt bij deze brief een link naar het reactieformulier. Na invulling kan de gemeentesecretaris het formulier digitaal naar de VNG sturen.