Input VNG t.b.v. WGO Integratie 19 november

vrijdag 16 november 2018

Geachte dames en heren,

Maandag 19 november bespreekt u het onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019) met minister Koolmees. Gisteren, 15 november, heeft de VNG nog en bestuurlijk overleg met de minister en staatssecretaris gehad. Het verloop van dat overleg geeft ons aanleiding nog op één onderdeel uw aandacht te vestigen, namelijk de huisvesting en begeleiding van alleenstaande minderjarige vergunninghouders (AMV’ers).