Aandachtspunten nieuw Inburgeringsstelsel t.b.v. AO Inburgering

dinsdag 25 juni 2019

Mailing namens G4, G40 en Divosa t.b.v. AO 27 juni 2019 met aandachtspunten voor het nieuwe inburgeringsstelsel. We gaan in het bijzonder in op de financiële kaders en de betaalbaarheid en op de uitvoerbaarheid van enkele inhoudelijke bepalingen.