Beleid voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Malmö (Zweden)

Vanwege de geografische ligging van Malmö moet bijna iedereen die Zweden binnenkomt door de stad heen, zo ook vluchtelingen. In 2015 bracht dit een uitdaging met zich mee met betrekking tot de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Volgens de Zweedse wet is het namelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente om zorg te dragen voor deze vluchtelingen. Gemeenten hebben in Zweden ook de plicht om een bepaald aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen te accepteren. Hierdoor is de stad normaal gezien alleen een ‘transit’ plek en worden de minderjarigen binnen enkele dagen in een andere stad geplaatst door het Migratie Agentschap. Toen in de herfst van 2015 op sommige dagen bijna 300 alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Malmö aankwamen, werd dit proces complexer en moest de gemeente snel handelen.

De eerste stap in het beleid van de gemeente is het verzorgen van onderdak voor de eerste nachten van de minderjarige vluchtelingen. Omdat deze groep apart moeten worden ondergebracht, gebruikt de gemeente hiervoor extra sporthallen en grote gebouwen. Zo snel mogelijk worden de minderjarigen in woningen geplaatst met andere minderjarige vluchtelingen en worden ze naar school gestuurd om hun diploma te halen. Voor de organisatie van deze opvang werden ongeveer 1800 mensen aangenomen, dit was positief voor de stad gezien de hoge werkloosheid in de stad. De extra kosten van het beleid werden door de centrale overheid gedekt.

Hoewel de centrale overheid de stad ondersteunt, is er door de snelle toename van kinderen een tekort aan scholen, leraren en huisvesting in Malmö. De stad is momenteel bezig met een plan om nieuwe scholen te bouwen. Een ander probleem is het risico dat jongeren op straat belanden zodra ze 18 worden, omdat ze dan uit de ‘jongerenwoningen’ moeten en verantwoordelijk zijn voor hun eigen onderdak. Om dit te voorkomen, worden de jongeren wanneer ze nog op school zitten op een woninglijst geplaatst en draagt de gemeente zorg voor hen zolang ze nog bezig zijn met hun opleiding. Educatie en kansen op de arbeidsmarkt staan centraal binnen het beleid van de stad, met als uiteindelijke doel een langdurige integratie in de lokale gemeenschap.

Bronnen