AMV-bijeenkomsten in de regio (Tilburg )

maandag 8 mei 2017

Afgelopen maanden zijn er over het thema AMV bijeenkomsten georganiseerd in de regio Twente en in de Achterhoek. Vanaf half april organiseren OTAV en Platform Opnieuw Thuis nog een aantal regionale AMV-bijeenkomsten. De overgang van 18- naar 18+ staat centraal in de bijeenkomsten.

Sinds 1 januari 2016 worden AMV’ers met een verblijfsvergunning kleinschalig opgevangen en begeleid door Nidos. Op het moment dat de jongere 18 wordt, is de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting en (eventuele) vervolgbegeleiding.  De overgang van 18- naar 18+ vraagt om een goede samenwerking en een helder werkproces voor alle betrokken partijen. In de bijeenkomsten wordt ingegaan op de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met huisvesting, financiën en (vervolg)begeleiding. Verder komen specifieke vragen aan de orde die in gemeenten leven en voorbeelden van oplossingen die inmiddels zijn gevonden.

Locatie en tijd

  • Stadskantoor 6, Spoorlaan 181, Tilburg
  • 9.30 tot 12.30 uur (met lunch na afloop)

Doelgroep

Gemeentelijke medewerkers die betrokken zijn bij AMV’ers, medewerkers van Nidos, Platform Opnieuw Thuis, COA, jeugdhulpinstellingen, vertegenwoordigers van woningcorporaties en het OTAV Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Meer informatie en aanmelden