Resultaten eerste tussentijdse meting banenafspraak

Organisatie: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatie soort: 
Overig
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2015

De ambitie van het kabinet is om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die mensen met een arbeidsbeperking kansen geeft om in een reguliere baan aan de slag te gaan. Met de afspraken in het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben de sociale partners getoond dat ze zich voor mensen met een arbeidsbeperking in willen zetten en zich op deze manier verbinden aan de doelstelling van het kabinet.