Werkgeversenquête onderzoek banenafspraak. Doet u ook mee?

In de Wet banenafspraak is afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Uit nieuw onderzoek moet blijken hoe de banenafspraak in de praktijk werkt, en waar verbeterpunten zijn. De VNG stimuleert deelname aan dit onderzoek. Doet u ook mee? Deelnemen kan tot 26 april.

Waarom meedoen?

De uitkomst van het onderzoek toont de werking van de banenafspraak en quotumregeling aan en kan leiden tot een gesprek over herziening van regelgeving en uitvoering. De VNG hecht daarom aan een goede en representatieve inbreng vanuit onze sector in het onderzoek.

Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de knelpunten, succesvolle ervaringen en verdere mogelijkheden om de prestaties van de overheidssector in het realiseren van de banenafspraak te verbeteren. De verdere mogelijkheden worden uitgewerkt tot concrete handvatten waarmee overheidswerkgevers aan de slag kunnen.

Het onderzoek

Met het instellen van de quotumregeling heeft het ministerie SZW een aantal onderzoeken aangekondigd op aangeven van het VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid) en andere belanghebbenden. Onderzoeksbureau APE Public Economics voert het onderzoek uit. 

Tot en met donderdag 26 april kunt u de enquête invullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de enquête tussentijds opslaan om op een later moment verder te gaan. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stefan van der Veen, de contactpersoon van APE: s.vanderveen@ape.nl