Verdubbeling aantal extra banen Banenafspraak

Het kabinet heeft de jaarrapportage Banenafspraak en quotumregeling 2017 (de driemeting) op 2juli gepresenteerd aan de Tweede Kamer samen met de uitkomsten van de onderzoeken. Alle werkgevers hebben ruimschoots voldoende banen gecreëerd. Het doel was 33.000 en het zijn er 37.000 geworden.

Verdubbeling aantal extra banen

De overheid heeft haar doelstelling Banenafspraak niet gehaald maar wel een verdubbeling van het aantal extra banen gerealiseerd. Deze stijging toont de grote betrokkenheid aan van de overheid bij de Banenafspraak.
De afgelopen jaren heeft de overheid veel lagere geschoolde banen uitbesteed, waaronder cateringdiensten, groenonderhoud en reprowerkzaamheden. Dit zijn banen die tot 120% van het minimumloon verdienen en die potentieel ook geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Nuancering cijfers

De focus op afzonderlijke cijfers voor de overheid en voor de markt werkt contraproductief. Om doelstellingen te halen en boetes te vermijden, worden overheidswerkgevers gedwongen om uitbestede taken terug te halen. Daar heeft niemand baat bij, ook de mensen met een arbeidsbeperking niet.

Ook voor gemeenten gelden deze algemene ontwikkelingen. De recente publicatie van de personeelsmonitor toont een stijging in het aantal garantiebanen ten opzichte van vorig jaar. Momenteel wordt er in VNG verband aan een Plan van Aanpak gewerkt voor gemeenten om de stijging van het aantal banen voort te zetten en de knelpunten op te lossen. Hierin worden de ontwikkelingen in de politiek en de uitkomsten van de onderzoeken meegenomen.

Meer informatie