Succesvolle cursus ‘Meedoen kun je leren’

Een cursus of training helpt mensen mee te blijven doen. Dit blijkt ook uit de succesvolle aanpak van de gemeente Westerveld die als eerste Nederlandse gemeente een cursus inzet om mensen met een beperking te leren hoe ze mee kunnen blijven doen.

De gemeente heeft ervoor gezorgd dat haar inwoners meer inzicht hebben in hun eigen beperking en beter voor zichzelf kunnen zorgen. Westerveld is mede hierdoor één van de 25 VNG koplopergemeenten geworden voor het VN-verdrag voor de rechten van de mens. De cursus is gegeven door de gemeente samen met de Rehab Academy en stichting Revalideren.

Investeren in een inclusieve samenleving

Meedoen met een beperking is niet vanzelfsprekend. In het kader van Inclusiviteit is er door de gemeente Westerveld een onderzoek uitgevoerd waarbij één  van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek is dat bewustwording een belangrijke eerste stap is naar een inclusieve samenleving. 'Daar willen we in investeren, we willen dat iedereen mee kan (blijven) doen,' aldus wethouder De Haas.

Mee blijven doen kun je leren

Of mensen mee kunnen doen hangt af van de mate waarin ze geleerd hebben om verantwoordelijkheid te nemen en te weten bij wie ze waarvoor kunnen aankloppen. Eigen regie kan alleen als je zelf plannen maakt. Meedoen ontstaat niet vanzelf door alleen de omgeving aan te passen en voorzieningen te verstrekken. Mee (blijven) doen kun je wel leren, zegt Otwin van Dijk, voorvechter van het VN-verdrag in de tweede kamer en ambassadeur van Rehab Academy.

Meer informatie