Regionale trendrapportage banenafspraak derde kwartaal 2015

Gemeenten en werkgevers willen inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom levert UWV op verzoek van het ministerie van SZW en de Werkkamer een regionale trendrapportage banenafspraak op. De nu verschenen rapportage geeft het beeld van eind derde kwartaal 2015.

De regionale trendrapportage is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit diverse bronnen: UWV, Panteia (voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID). De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Hieruit blijkt dat eind september 2015 347.673 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister staan, dat is een toename van 34.005 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012.

Landelijke monitor banenafspraak

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer jaarlijks over de voortgang van de banenafspraak via een landelijke monitor banenafspraak. De landelijke monitor is inmiddels twee keer uitgebracht, een nul- en een tussenmeting. De volgende landelijke rapportage, de officiële éénmeting met stand van zaken eind 2015, staat gepland voor juli 2016.

Meer informatie