Banenafspraak: opheffen onderscheid tussen markt en overheid

De coalitiepartijen hebben gemeenschappelijk een motie ingediend waarin wordt voorgesteld om bij het nakomen van de banenafspraak het onderscheid tussen de markt en overheid op te heffen.

Het meetellen van banen via inkoop wordt op deze wijze mogelijk omdat het er niet langer toe doet of een baan bij de overheid of bij de markt mee telt. Het doel om 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren blijft overeind staan en vergt een gezamenlijke inspanning van markt en overheid.

Vereenvoudiging

Met deze motie wordt de eerder aangekondigde vereenvoudiging nagestreefd waarbij het makkelijker moet worden om met elkaar meer banen te creëren. Dinsdag 2 oktober wordt nog wel gestemd over de motie maar alle coalitiepartijen zijn voor.

Meer informatie