VNG Themadag: Sociale Zekerheid Gemeente als werkgever

De sociale zekerheid is voortdurend in beweging, denk aan modernisering van de Ziektewet en veranderingen in de WW. Wat is er actueel en hoe pak je dat nu in je eigen organisatie aan? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u op de themadag Sociale Zekerheid & Gemeente als werkgever op 8 juni.

Daarnaast heeft u ook nog rekening te houden met de specifieke regels in de CAO en aanvullende afspraken/ beleidskeuzes die decentraal gemaakt worden.

Programma

  • De VNG zal na een warm welkom, u bijpraten over ontwikkelingen m.b.t. sociale zekerheid vanuit het perspectief van u als werkgever.
  • UWV, zal in twee parallelle bijeenkomsten naast uitleg over de wet-regelgeving, in gaan op de door u vooraf aangeleverde vragen.
  • De gemeente Utrecht zal haar aanpak op het gebied van aanvullende maatregelen toelichten om u te inspireren ook eigen beleid op te stellen of door te ontwikkelen.

's middags zijn er workshops, deze worden verzorgd door Loyalis/ APG, Proambt, Capra en Pels Rijcken/

Tijd en plaats

  • Utrecht, CS
  • 8 juni 10.00-16.00 uur

Kosten

Deelname is kosteloos, mits u ook daadwerkelijk aanwezig bent. Indien u niet aanwezig bent, zonder tijdige afmelding ( vóór 1 juni 2017) wordt € 100,- in rekening gebracht.

Meer informatie