Sociale zekerheid

In dit dossier vindt u informatie over reorganisatie, werkloosheid en ziekte.

Eigenrisicodragerschap WGA

Gemeenten doen er goed aan zich af te vragen hoe zij omgaan met de kosten van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van hun (ex-) werknemers. Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers dit financiële risico voor het eerst helemaal zelf dragen. Niet alleen voor vast- maar ook voor tijdelijk personeel. We hebben dit toegelicht in een 3-tal  artikelen.