Veilige woon- en werkplek wethouders

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Wethouders kunnen in de uitoefening hun ambt te maken krijgen met bedreigingen en geweld.

Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de werklocatie of omstandigheden in de privésfeer kan door de gemeente worden voorzien in aanvullende maatregelen.

De gemaakte veiligheidskosten ten behoeve van een veilige woon- en werkplek komen voor rekening van de gemeente.

Uiteraard geldt hierbij dat de reguliere beveiligingsmaatregelen, zoals hang en sluitwerk en veiligheidssloten voor rekening komen voor de wethouder.

Voorbeelden van dergelijke extra kosten van veiligheidsmaatregelen die eventueel ten laste van de gemeente komen zijn: raamfolie, veilig vervoer, beveiligingscamera, alarmsysteem.
 

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit wethouders (artikel 21a)