Uitkering na overlijden burgemeesters

Uitkering bij overlijden voor partner

Bij overlijden van een burgemeester wordt aan de officiële partner een extra uitkering uitgekeerd.

De hoogte van deze eenmalige extra uitkering bedraagt drie maanden salaris vermeerderd met de vakantie-uitkering berekend naar tijdstip van overlijden.

Wanneer er geen officiële partner is, maar wel minderjarige wettige, natuurlijke of pleegkinderen, dan wordt de uitkering aan hen betaald.

Wanneer de burgemeester geen officiële partner en (pleeg)kinderen heeft, maar er wel personen zijn die geheel of gedeeltelijk afhankelijk waren van het salaris van de burgemeester, dan ontvangen zij de uitkering.

Het criterium is dat de officiële partner van de burgemeester officieel met de burgemeester samenwoont. Het begrip is ruim: gehuwde partner, geregistreerde partner en ongehuwd samenwonenden met notarieel samenlevingscontract. Ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract kwalificeren dus niet. Kinderen zijn zowel natuurlijke, geadopteerde als pleegkinderen.

Uitkering bij overlijden voor nabestaanden

Bij overlijden van een burgemeester wordt aan de nabestaanden een eenmalige extra uitkering uitgekeerd, mits de burgemeester tenminste één jaar het ambt van burgemeester heeft bekleed.

De hoogte van de eenmalige uitkering bedraagt 1/3e  x het aantal maanden dat het ambt van burgemeester is vervuld. Het aantal maanden van de ambtsbekleding is gemaximeerd op 120 maanden.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit Burgemeesters (artikel 47, 47a)