Regeling pensionkosten burgemeesters

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Zolang de burgemeester zich niet heeft ingeschreven in de nieuwe gemeente en daarnaast een ontheffing heeft van het woonplaatsvereiste (vergt een expliciet besluit van Commissaris van de Koning en advies van de raad) kan hij of zij een tijdelijke woonruimte betrekken in de nieuwe gemeente.

In dat geval heeft de wethouder recht op een vergoeding van de kosten voor de tijdelijke huisvesting met een maximum van 18% van de bruto bezoldiging.

Pensionkosten

Zolang de burgemeester zich niet heeft ingeschreven in de nieuwe gemeente, kan de burgemeester gedurende de  ontheffing van het woonplaatsvereiste (vergt een expliciet besluit van Raad en/of CdK ) kan hij of zij een tijdelijke woonruimte betrekken in de nieuwe gemeente.

Pensionkosten zijn kosten voor een tijdelijk verblijf in een hotel, appartement of pension. Een tijdelijk verblijf is woonruimte die niet bedoeld is voor permanente bewoning en heeft een overbruggingskarakter  Het kan ook een door de gemeente tijdelijk ter beschikking gestelde woonvoorziening betreffen.

Tot de pensionkosten worden ook gerekend de kosten voor gas, elektriciteit en water. Andere kosten, zoals die van levensonderhoud, wassen en strijken, parkeerplaats of lokale heffingen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Reiskosten

Daarnaast kan de burgemeester de reiskosten declareren van maximaal één retour per week naar zijn of haar huis in de oude gemeente. De vergoeding is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer of bij gebruik van de eigen auto € 0,15 /km.

Onder 'kosten voor openbaar vervoer' vallen de kosten van een voor éénieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of via een geleidesysteem voortbewogen voertuig, dan wel met een veerpont of veerboot. De kosten voor een (trein-)taxi vallen dus buiten deze omschrijving.

Einde pensionkostenregeling

De periode waarin de burgemeester gebruik kan maken van de reis- en pensionkostenvergoeding is gemaximeerd op de duur van de ontheffing van het woonplaatsvereiste.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit burgemeesters (artikel 31)
  • Regeling Rechtspositie burgemeesters (artikel 4)