Nieuwe versie VNG modelregeling rechtspositie college & raad

Per 1 januari 2019 treedt het integrale rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking. In januari komt de VNG met een nieuwe modelregeling voor de rechtspositie van college en raad.

Dit model wordt de opvolger van de huidige modelverordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden.

Harmonisering arbeidsvoorwaarden 

Met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit wordt een meerjarig traject van harmonisering en modernisering van arbeidsvoorwaarden voor bestuurders en volksvertegenwoordigers bij de provincies, gemeenten en waterschappen, afgerond. BZK heeft als wetgever dit traject gecoördineerd in nauw overleg met de bestuurlijke koepels - waaronder de VNG - en betrokken beroepsverenigingen. Het doel was te komen tot arbeidsvoorwaarden die zoveel mogelijk gelijk zijn, beter passen bij de bestuurlijke verantwoordelijkheden en eenvoudiger zijn in uitleg en uitvoering.

Modelverordeningen

Het uitkomen van het nieuwe rechtspositiebesluit heeft ook gevolgen voor de VNG-modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. Begin januari brengt de VNG de nieuwe versie uit. De informatie op de website zal in lijn worden gebracht met de wijzigingen.

Meer informatie