Laatste bijeenkomst Rechtspositie Politieke ambtsdragers

Snel na de raadsverkiezingen krijgt uw gemeente te maken met nieuwe benoemingen van raadsleden en wethouders en het vertrek van sommige ambtsdragers/politici. In de praktijk levert dit veel vragen op waar afdelingen P&O en griffiers voor komen te staan.

De VNG organiseert daarom in aanloop naar de raadsverkiezingen informatiebijeenkomsten, maandag 19 maart is de laatste.

Rechtspositie

Tijdens deze bijeenkomst staan de rechtsposities van burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden centraal en is er gelegenheid om vragen te stellen, zoals:

  • Wanneer stopt de raadsvergoeding voor een raadslid?
  • Wanneer gaat de nieuwe bezoldiging in voor een nieuwe wethouder?
  • Hoe zit het met de pensioenopbouw van een wethouder?

Praktische informatie

Er zijn nog maar een beperkt aantal plekken beschikbaar (er geldt een maximum van 40 deelnemers).