FAQ's invoering nieuw rechtspositiebesluit ambtsdragers

Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers krijgt de VNG veel vragen zoals: hoe zit het met de verstrekking van ICT-middelen in het oude en nieuwe regime, hebben raadsleden ook recht op vergoeding van reiskosten etc.

Deze en andere vragen hebben wij met de antwoorden voor u op een rij gezet.

  • Lees verder voor de veel gestelde vragen, inclusief antwoorden.

Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. In navolging hiervan heeft de VNG een tweetal modelregelingen opgesteld. Een modelverordening voor raads- en commissieleden en een modelregeling voor het college.

Meer informatie