Evaluatie Dijkstalwetgeving: beter beeld positie ex-politici

Begin deze maand stuurde de minister van Binnenlandse zaken haar reactie op de evaluatie van de Dijkstalwetgeving naar de kamer. De VNG ondersteunt de aangekondigde plannen van de minister om verder onderzoek te doen naar de arbeidsmarktpositie van politieke ambtsdragers.

Versoberingen op uitkeringen hebben grens bereikt

De minister herhaalt in de brief het BZK-standpunt uit 2015 dat wat haar betreft de versoberingen op de uitkeringen hun grens hebben bereikt. Wij zijn het met de minister eens. Verdere aantasting van de uitkeringsregeling kan negatieve invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het ambt. Gezien ook het ontbreken van ontslagbescherming- zoals we dat in het reguliere arbeidsrecht kennen- voor deze groep.  

Verder onderzoek

Wij ondersteunen de aangekondigde plannen van minister van BZK om verder onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van de politieke ambtsdragers. De minister wil daarbij ook investeringen plegen  om meer cijfers te verkrijgen over bijvoorbeeld de  in- en uitstroom van de APPA-populatie. De VNG is hier blij mee, dergelijke gegevens kunnen helpen bij het meten van de effectiviteit van de re-integratie voorzieningen. Tevens is de VNG voorstander van verder onderzoek naar meer maatwerk in de huidige re-integratievoorzieningen

Aanleiding evaluatie

De evaluatie is ingegeven door de invoering van de rechtspositionele wijzingen tussen 2010 en 2012. De toenmalig minister van BZK, mevrouw Spies, heeft de Eerste Kamer toegezegd na zes jaar de rechtspositionele aanpassingen te evalueren. Specifiek betrof het onder andere de verkorting van de Appa-uitkeringsduur, invoering van de sollicitatie- en re-integratieplicht en introductie van nieuwe regels rond nevenfuncties en neveninkomsten.

Handvatten voor komende jaren

De VNG heeft haar medewerking aan deze evaluatie mede verleend om een beter beeld te krijgen van de uitwerking van de aanpassingen op de groep politieke ambtsdragers. Dat beeld is nu opgehaald en biedt handvatten voor komende jaren om de huidige voorzieningen passender te maken.

Meer informatie