Aanpassing (onkosten)vergoedingen politieke ambtsdragers

Per 1 januari 2019 vindt weer de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en (onkosten)vergoedingen van burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden plaats. De wijzigingen staan in de eindejaarsciruclaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de circulaire wordt geanticipeerd op een aantal relevante ontwikkelingen waaronder de verhoging van de raadsvergoedingen in gemeenten tot 24.000 inwoners en het ingaan van een nieuw rechtspositiebesluit per 1 januari 2019.

Meer informatie