Jubileumgratificaties burgemeesters

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Vanaf 1 januari 2015 heeft een burgemeester die een overheidsdiensttijd heeft vervuld van 25, 40 of 50 jaar geen recht meer op een jubileumgratificatie.

In het rechtspositiebesluit burgemeesters is geen overgangsrecht of grondslag opgenomen voor het toekennen van jubileumgratificaties aan burgemeesters.