Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de participatie van hun inwoners en hebben een verantwoordelijkheid als werkgever. Om mensen aan de slag te helpen - en te houden - zet de VNG in op thema’s als modernisering cao, toekomstig pensioenstelsel en normalisering ambtenarenstatus.

VNG-standpunt

Gemeenten willen een fundamentele rol spelen in de discussie en visieontwikkeling over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel. Want ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de participatie van inwoners, ze zijn ook werkgever van veel mensen.

De Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) onderzoekt klachten van medewerkers van gemeenten en gemeentelijke instellingen die zich bij de LKOG hebben aangesloten. Zie voor meer informatie en een aanmeldformulier.

Voor het overleg tussen gemeenten en lokale vakorganisaties (georganiseerd overleg) is een lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC) ingesteld. Zie voor meer informatie over LAAC

 

 

 

Wat doet het College voor Arbeidszaken?

Het College voor Arbeidszaken is de werkgeverskoepel binnen de VNG en bestaat uit ongeveer 30 burgemeesters en wethouders (zie ook: het College voor Arbeidszaken).