Gemeentelijke herindeling - wethouders

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Wethouders die bij een gemeentelijk herindeling in de nieuw gevormde gemeente opnieuw wethouder worden, ontvangen de bij de nieuwe gemeentegrootte behorende bezoldiging en onkostenvergoeding.

Dit betekent ook dat zij bij een later aftreden op grond van de Appa en de Wet algemene regels bij herindeling (Arhi) een uitkering ontvangen gebaseerd op de laatstgenoten bezoldiging en de totale duur van het wethouderschap rekening houdend met het loopbaanprincipe.
 

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa)
  • Wet algemene regels bij herindeling (Arhi)