Fiscale aspecten burgemeesters

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Fiscaal gezien is de burgemeester een werknemer. De burgemeester ontvangt een fiscaal belast inkomen en een ambtstoelage.

Onkosten die burgemeesters maken uit hoofde van hun beroep mogen niet afgetrokken worden van de belasting.

De kosten die worden vergoed via de ambtstoelage hoeven niet verantwoord te worden.

Werkkostenregeling voor onkostenvergoeding

De werkkostenregeling is een andere fiscale behandeling van secundaire vergoedingen en verstrekkingen. Per 1 januari 2015 is de WKR voor gemeenten verplicht. De meeste onkostenvergoedingen voor burgemeesters zijn verplicht aangewezen als 'eindheffingsbestanddeel'.

De maandelijkse ambtstoelage is verplicht aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Eventuele belastinggevolgen komen daarbij ten laste van de gemeente. De ambtstoelage kan niet gericht worden vrijgesteld, maar valt in de eindheffing. De eindheffing bedraagt maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom. Indien de vrije ruimte wordt overschreden, zal de gemeente 80% eindheffing moeten betalen.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit burgemeesters (artikel 36 en 65a)
  • Wet op de loonbelasting 1964 (artikel 31f)