Raadsvergoeding kleine gemeenten

maandag 6 november 2017

Geachte minister,

Raadslid.Nu (de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden), de Vereniging van Griffiers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vragen in deze brief uw aandacht voor het versterken van de voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het beter ondersteunen van raadsleden door een verhoging van de raadsvergoeding in kleine gemeenten. Wij roepen u op dit nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te regelen. Daarnaast onderstrepen wij graag het belang van brede ondersteuning door onze verenigingen voor de opleiding en toerusting van raadsleden.