Ambtswoning burgemeesters

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Een ambtswoning is een woning die de gemeente huurt of koopt voor de burgemeester en als ambtswoning aanwijst.

Ook een door de gemeente ter beschikking gestelde woonvoorziening is gelijkgesteld met een ambtswoning.

In geval een woonvoorziening/ambtswoning ter beschikking wordt gesteld, betaalt de burgemeester als woonkosten de economische huurwaarde tot maximaal 18% van de bruto bezoldiging.

De burgemeester huurt of koopt dus deze woning niet van de gemeente. Wel mag de gemeente een gebruikersovereenkomst voor de ambtswoning sluiten met de burgemeester. De burgemeester draagt zelf de gebruikelijke onderhoudskosten zoals een huurder die behoort te dragen.

Huurwaarde hoger dan 18%

Als de huurwaarde van de woning hoger is dan 18% van de bruto-bezoldiging dan moet de burgemeester over het verschil loon- en inkomstenbelasting betalen. Deze extra lasten moeten door de gemeente gecompenseerd worden.

Huurwaarde lager dan 18%

Als de huurwaarde van de woning objectief lager is dan 18% van de bruto-bezoldiging dan moet het college van burgemeester en wethouders het percentage lager vaststellen zodat de korting overeenkomt met de economische huurwaarde van de woning.

De vaststelling van de huurwaarde moet gebeuren op basis van taxatierapporten of een beschikking van de Belastinginspecteur. Burgemeester en Wethouders hebben hierin geen discretionaire bevoegdheid.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 66)
  • Rechtspositiebesluit burgemeesters (artikel 35)