Ter beschikking gestelde woning

Aan de burgemeester kan in verband met de uitoefening van het ambt een woning ter beschikking worden gesteld. Dit kan een ambtswoning zijn, maar ook een andere woning.

In geval een woning ter beschikking wordt gesteld, betaalt de burgemeester voor het gebruik van de ter beschikking gestelde woning een eigen bijdrage uit het nettosalaris ter hoogte van 18% van de bruto bezoldiging.

De burgemeester huurt of koopt dus deze woning niet van de gemeente. Wel mag de gemeente een gebruikersovereenkomst voor de ambtswoning sluiten met de burgemeester. De burgemeester draagt zelf de gebruikelijke onderhoudskosten zoals een huurder die behoort te dragen.

Hoogte eigen bijdrage

Bij de bepaling van de eigen bijdrage wordt gekeken naar de economische huurwaarde van de woning. De vaststelling van de huurwaarde moet gebeuren op basis van taxatierapporten of een beschikking van de Belastinginspecteur. Het college heeft hierin geen discretionaire bevoegdheid.

De burgemeester betaalt voor de bewoning maximaal 18% van zijn bruto bezoldiging. De eventuele meerkosten zijn voor de gemeente. Als de economische huurwaarde van de woning lager ligt dan de genoemde 18% van de bruto bezoldiging, dan moet de eigen bijdrage lager worden vastgesteld.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 66)
  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.2.8)
  • Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.5)