Publieke ondernemers

Binnen de overheid is een trend gaande van flexibilisering van arbeidsrelaties, een ondernemender houding van ambtenaren en behoefte om op nieuwe manieren een bijdrage te leveren aan de publieke zaak. De oprichters van Publieke Ondernemers hebben dit samengevat onder de term publiek ondernemerschap.
Het bijzondere aan Publieke Ondernemers is, dat hier de professional niet de vragende partij is, maar de initiatief nemende partij. Deelnemers aan het netwerk van Publieke Ondernemers ontwikkelen hun ondernemende houding gezamenlijk en stellen het huidige paradigma waarin we arbeid organiseren ter discussie.

Meer informatie