Handreiking Integriteit politieke ambtsdragers

Organisatie: 
BZK, VNG, IPO en UvW
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2016

In 2015 zijn nieuwe modelgedragscodes integriteit tot stand gekomen. Deze gedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Naar aanleiding van de nieuwe gedragscodes is deze Handreiking integriteit politieke ambtsdragers uit 2013 geactualiseerd.