Benoeming burgemeester en CvK

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester
Kamerstuknummer: 
33239

Inhoud:
Het voorstel garandeert een wettelijke regeling voor de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de koning en laat de wetgever volledige vrijheid om over de gewenste aanstellingswijze te beslissen. Tegelijkertijd wordt de aanstellingswijze wel voorzien van een grondwettelijke basis.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 19 september 2013 en op 28 april 2015 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding:
Niet van toepassing. De Grondwet kan alleen gewijzigd worden als eerst een wet is aangenomen die regelt dat wijziging van de Grondwet overwogen wordt.