P&O Netwerken

In Nederland bestaan veel netwerken voor P&O'ers van gemeenten. De deelnemers aan de netwerken komen regelmatig bij elkaar om met collega’s uit (buur)gemeenten over hun vakgebied te praten. Deze netwerken zijn een vorm van informele samenwerking, waarbij men veel van elkaars ervaringen kan leren.