Personeelsmonitor gemeenten 2012 verschenen

De Personeelsmonitor gemeenten 2012 is gepubliceerd en de cijfers zijn weinig verrassend: eerder gesignaleerde trends tekenen zich scherper af en de gevolgen van de crisis zijn merkbaar.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is de externe mobiliteit onder gemeentepersoneel gedaald. Er komt bijna niemand meer bij en er is alleen uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan of waarvan de tijdelijke aanstelling is afgelopen. De gemeentelijke arbeidsmarkt zit op slot.

Stijging gemiddelde leeftijd

Belangrijk gevolg hiervan is een verdere stijging van de gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar. Die is in 2012 gestegen van 46,3 naar 46,9 jaar. De Nederlandse werknemer is gemiddeld 41,4 jaar.

Zeer verontrustend is dat nog maar 1% van de medewerkers van gemeenten jonger is dan 25 jaar, terwijl deze groep 10% van de landelijke beroepsbevolking vormt

Weinig flexibel

Het geheel oogt weinig flexibel: 96% van de medewerkers heeft een vaste aanstelling, 74% zit aan het maximum van de salarisschaal, en 46% is langer dan 10 jaar bij de huidige werkgever in dienst.

De werkgelegenheid nam in 2012 met 2,4% af tot 151.900 fte (174.300 medewerkers) en de verwachting is dat deze lijn zich door zal zetten

Kloof overbruggen

Gemeenten moeten in de komende jaren de kloof overbruggen tussen bezuiniging en krimp en de toekomstige vraag naar goed geschoolde en getalenteerde medewerkers. De oplossing daarvan ligt zowel in het mobiel maken van de zittende medewerkers, als het vergroten van de aantrekkingkracht van de sector voor goed opgeleide en talentvolle jongeren.

Dat is een geweldige klus, die vergt dat veel meer gemeenten écht werk maken van strategische personeelplanning.

Verzuimcijfer gedaald

Tot slot nog een opmerking over het verzuimcijfer. Dat daalde licht van 5,4 naar 5,3%. Maar in vergelijking met het cijfer van de BV Nederland (4%) blijft het verzuimcijfer hoog. Het komende jaar wordt vanuit het A+O-fonds een programma gezet op het verder omlaag brengen van het verzuim.

Meer informatie