FLO-overgangsrecht: aanleveren gegevens levensloop

vrijdag 8 april 2016
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 16/018 CvA/LOGA 16/09

Jaarlijks wisselen Loyalis en werkgevers gegevens voor de berekening van de juiste levensloopbijdrage. In onze ledenbrief leest u over de nieuwe ronde van aanleveren van werkgevers- en werknemersgegevens van voorjaar 2016.

De ledenbrief gaat onder andere in op:

  • Welke gegevens u moet aanleveren en de procedure
  • Het nieuwe maatwerkpercentage: geen terugwerkende kracht
  • Tijdsplanning
  • Afspraken over (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers