Wetgevingskalender

Aanpassingswet Wnra

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
35073