Wetgevingskalender

Normalisering rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35089

Aanpassingswet Wnra

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
35073