Wnra: bijeenkomsten Medezeggenschap (sectorale) geschillen

Dit voorjaar bepaalt het CvA zijn standpunt over enkele onderwerpen die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de overgang naar de Wet op de Cao. Daarvoor heeft het CvA uw input nodig. Meld u aan voor voor één van de bijeenkomsten.

Wij organiseren drie bijeenkomsten in het land: Zwolle, Den Bosch en Den Haag. Laat u hier informeren en ga het gesprek aan over de voors en tegens van verschillende opties.

De inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 en de overgang naar de Wet op de Cao heeft ook gevolgen voor het overleg met werknemers (vertegenwoordigers), via de ondernemingsraad en/of de vakbonden.

Wat komt er aan de orde?

Deze onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst onder meer aan bod:

  • Welke consequenties heeft de Wnra voor het lokaal overleg met ondernemingsraad en vakbonden?
  • Hoe willen we met elkaar ‘in gesprek zijn’ én -na het wegvallen van de bestuursrechtelijke bezwaar en beroepsprocedure- omgaan met individuele geschillen tussen werkgever en medewerker?
  • Welke afspraken willen wij daarover maken?

Doelgroep

Gemeentesecretarissen (WOR bestuurders), hoofden P&O/HR, (beleids-)medewerkers arbeidsvoorwaarden/P&O/HR.

Bijeenkomsten: informatie en aanmelden