Wnra: aansluitingsovereenkomst voor volgers Cao gemeenten

De VNG vraagt alle overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, maar wel de CAR-UWO toepassen, of zij vanaf 1 januari 2020 een aansluitingsovereenkomst bij de VNG willen sluiten. Hiermee verplichten zij zich om de Cao Gemeenten toe te passen.

Waarom een aansluitingsovereenkomst

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking, en moeten alle afspraken over de arbeidsvoorwaarden(vorming) opnieuw worden vastgelegd. In de plaats van de CAR-UWO komt er de Cao Gemeenten. Gemeenten zijn op grond van hun lidmaatschap aan deze cao gebonden.

Overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, kunnen met een aansluitingsovereenkomst aangeven dat zij de cao volgen. Een aansluitingsovereenkomst voorkomt dat het overgangsrecht van de Wnra van toepassing wordt op de arbeidsrelatie met uw werknemers.

Aanmelden voor aansluitingsovereenkomst

De VNG heeft alle organisaties die al een aansluitingsovereenkomst hebben, daarover een brief gestuurd. Omdat de huidige aansluitingsovereenkomst over de CAR-UWO gaat, moeten zij voor na 1 januari 2020 een nieuwe aansluitingsovereenkomst sluiten. De informatie hierover staat in de brief die deze organisaties hebben ontvangen.

Verder heeft de VNG een brief gestuurd naar:

  • Alle organisaties waarvan de VNG denkt dat zij de CAR-UWO toepassen, maar geen aansluitingsovereenkomst hebben. In deze brief verzoekt de VNG deze organisaties vanaf 1 januari 2020 een aansluitingsovereenkomst te sluiten. De informatie hierover staat in de brief die deze organisaties hebben ontvangen.
  • Alle gemeenten, omdat de VNG niet alle organisaties kent die de CAR-UWO toepassen. De VNG vraagt aan gemeenten om de brief door te sturen naar organisaties waarvan zij vermoeden dat die de CAR-UWO volgen. Meestal zijn dat organisaties met een band met de gemeente.

Veiligheidsregio’s hebben geen brief ontvangen. Voor hen blijft na 1 januari 2020 voorlopig de huidige aansluitingsovereenkomst van kracht. Dit is omdat de Wnra bij veiligheidsregio’s waarschijnlijk later inwerking treedt.

Organisaties die de CAR-UWO toepassen, en voor na 1 januari 2020 een aansluitingsovereenkomst willen, maar geen brief hebben ontvangen, kunnen zich hiervoor aanmelden via een aanmeldformulier

Doorsturen verzoek

Kent uw gemeente een overheidswerkgever die de CAR-UWO toepast? Dan vragen wij u om dit bericht door te sturen naar die organisatie.

Meer informatie