Laatste informatiebijeenkomsten normalisering rechtspositie

Sinds februari zijn er verspreid over het land tien goed bezochte bijeenkomsten gehouden over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Naast de al geplande bijeenkomst in Middelburg op 25 april is er nog een laatste bijeenkomst op dinsdag 16 mei bij de VNG in Den Haag.

De bijeenkomsten zijn primair gericht op juridisch medewerkers en (beleids)medewerkers van P&O- / HR- afdelingen, die de komende jaren binnen hun organisatie een belangrijke rol gaan krijgen bij de invoering van de WNRA.

Op 8 november van het afgelopen jaar is de WNRA in de Eerst Kamer aangenomen. Inmiddels heeft de minister van BZK laten weten dat zijn ministerie toewerkt naar inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2020. 
Invoering van de wet heeft  ingrijpende gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren. Zo krijgen ambtenaren in de toekomst een arbeidsovereenkomst waarop een cao van toepassing is, en moeten arbeidsgeschillen in het vervolg aan de kantonrechter – i.p.v. de bestuursrechter - worden voorgelegd. 

Tijdens de bijeenkomsten informeren wij u over de gevolgen van de wet en krijgt u een indruk wat invoering van de WNRA voor uw organisatie gaat betekenen. Uiteraard is er gelegenheid voor gedachtewisseling en het stellen van vragen.

Tijdens de bijeenkomsten willen wij ook graag van de deelnemers horen, hoe en ten aanzien van welke onderdelen werkgevers de komende jaren ondersteund willen worden door hun werkgeverskoepels.

Tijd en plaats

  • Dinsdag 25 april,13.30 tot 16.00 uur (inloop v.a. 13.00 uur) Stadskantoor Middelburg.  
  • Dinsdag 16 mei, 13.30 tot 16.00 uur (inloop v.a. 13.00 uur) VNG te Den Haag.