Normalisering rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel: 
Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs
Kamerstuknummer: 
35089

Inhoud
Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Stb. 2017, 123) wordt het private arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren. Het onderhavige wetsvoorstel bevat de aanpassingswetgeving die uit de Wnra voortvloeit voor de onderwijssectoren en maakt het daarmee mogelijk dat de Wnra voor de onderwijssectoren in werking kan treden.

Aangenomen op 18juni 2019 door de Tweede Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.