Nieuw aanbod Wnra cursussen

De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarnaast komt er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet. Daarvan merken ambtenaren weinig in hun dagelijkse werk. Voor medewerkers van P&O en HR afdelingen verandert er veel.

De VNG Academie heeft in opdracht van de VNG, de Unie van Waterschappen en provincies een opleidingsaabod ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen; waarbij de focus ligt op medewerkers van afdelingen P&O / HR en leidinggevenden. Voor een actueel leeraanbod verwijzen wij naar de website van de VNG Academie:

Daarnaast is beschikbaar:

Meer informatie