Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Eerste Kamer stemde 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel (D66 en CDA) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt.

Voorbereiding Wnra: wat doet de VNG voor u?

De VNG bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020.  Hieronder vindt u op hoofdlijnen wat de VNG voor u doet.

Lees meer over

De beoogde inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 heeft veel gevolgen voor gemeenten en voor de VNG. Het ministerie van BZK heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van vragen en antwoorden over de WNRA.

Wnra .nl

Op Wnra.nl vindt u algemene informatie over wie er onder de Wnra gaan vallen, wat er gaat veranderen (en wat niet) en meer achtergrondinformatie over het traject van de invoerings- en aanpassingswetgeving. U vindt hier ook praktische hulp voor de implementatie van de wet in uw organisatie.