Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Eerste Kamer stemde 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel (D66 en CDA) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt.

VNG planning inwerkingtreding WNRA

De VNG bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020.  Hieronder vindt u een planning op hoofdlijnen.

Wetsvoorstellen

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad