Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Eerste Kamer stemde 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel (D66 en CDA) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt.

VNG planning inwerkingtreding WNRA

De VNG bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020.  Hieronder vindt u een planning op hoofdlijnen.

Lees meer over

De beoogde inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 heeft veel gevolgen voor gemeenten en voor de VNG. Het ministerie van BZK heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van vragen en antwoorden over de WNRA.

Wetsvoorstellen

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Wnra .nl

Op Wnra.nl vindt u algemene informatie over wie er onder de Wnra gaan vallen, wat er gaat veranderen (en wat niet) en meer achtergrondinformatie over het traject van de invoerings- en aanpassingswetgeving. U vindt hier ook praktische hulp voor de implementatie van de wet in uw organisatie.