Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Eerste Kamer stemde 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel (D66 en CDA) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarvan merken ambtenaren weinig in hun dagelijkse werk. De wet gaat 1 januari 2020 in. Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?

Lees meer over

De beoogde inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 heeft veel gevolgen voor gemeenten en voor de VNG. Het ministerie van BZK heeft augustus 2019 een geactualiseerde versie uitgebracht van vragen en antwoorden over de WNRA.

Wetsvoorstellen

Normalisering rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Aanpassingswet Wnra

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Wnra.nl

Op Wnra.nl vindt u algemene informatie over wie er onder de Wnra gaan vallen, wat er gaat veranderen (en wat niet) en meer achtergrondinformatie over het traject van de invoerings- en aanpassingswetgeving. U vindt hier ook praktische hulp voor de implementatie van de wet in uw organisatie.