Terugblik VNG-cie College voor Arbeidszaken 4 februari

De belangrijkste punten in de vergadering van het College voor Arbeidszaken (CvA) van 4 februari waren de Cao's Gemeenten en SW en procesvoorstel KIA/W&I/CvA. Daarnaast gaf prof. Jaap Uijlenbroek (bijzonder hoogleraar Albeda-Leerstoel CAOP) een presentatie over flexibiliteit en zekerheid.

Cao Gemeenten

Er is op 28 januari een principeakkoord gesloten. De ledenraadpleging start binnenkort.

Cao SW

In december 2015 is een onderhandelaarsakkoord SW gesloten. De ledenraadpleging loopt tot 24 februari.

Procesvoorstel KIA, W&I en CvA

In 2015 is door de afzonderlijke commissies de wens uitgesproken om meer gezamenlijk af te stemmen en de lijnen uit te zetten. Het CvA is het eens met een gezamenlijke bijeenkomst en ziet nut en noodzaak van een lange termijn agenda en - dus - een gezamenlijke visie van de verschillende commissies.