Ledenbrief CvA Meerjarenbeleidsplan Trots

Het VNG-bestuur heeft op 4 juli het meerjarenbeleidsplan Trots van het College voor Arbeidszaken vastgesteld. Daarmee heeft het CvA een nieuw beleidsplan voor de periode 2019-2022. In onze ledenbrief doen we verslag van de uitkomst van de ledenraadpleging die hieraan voorafging.

Inhoud ledenbrief

In de ledenbrief zijn beschreven:

  • de gemaakte opmerkingen van gemeenten en aangesloten organisaties 
  • de aanpassingen die in het beleidsplan zijn doorgevoerd naar aanleiding van de ledenraadpleging.  
  • de aanpassingen die de relatie tussen het CvA meerjarenbeleidsplan en de meerjarenvisie Gemeenten 2024 van de VNG duidelijk maken. 
  • het besluitvormingsproces van de VNG

Meer informatie