Screening ambtenaren politie (Gesloten)

Formele titel: 
Wijziging van de Politiewet 2012 ivm de screening van ambtenaren van politie en politie-externen
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (Gesloten)

Inhoud
Het wetsvoorstel bevat de hoofdelementen van een herziend screeningsbeleid bij de politie, de rijksrecherche en de Politieacademie. Met het voorstel wordt de huidige screening van ambtenaren van politie gewijzigd en een screening van personen die krachtens een overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie verrichten geïntroduceerd.

Internetconsultatie loopt van 20 december 2017 tot en 28 februari 2018.

Beoogde datum inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.