Modelgedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen

Organisatie: 
Gezamenlijke publicatie VNG, IPO, De Unie van Waterschappen en Ministerie van BZK
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

De modelgedragscode integriteit politieke ambtsdragers is herzien. Ook deze herziene modelgedragscodes zijn het resultaat van een samenwerking tussen de VNG, IPO, UvW en het ministerie van BZK. De modelgedragscodes vervangen de versie zoals thans als bijlage is opgenomen in de Handreiking integriteit politieke ambtsdragers. De modelgedragscode is gesplitst één modelgedragscode voor de leden van het dagelijks bestuur en één modelgedragscode voor de volksvertegenwoordigers