Jaarverslag Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) 2013

Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2014

In dit Jaarverslag 2013 doet de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag verslag van haar activiteiten van het afgelopen jaar.