Jaarverslag Adviespunt Klokkenluiders 2013

Organisatie: 
Adviespunt Klokkenluiders
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2014

In deze samenvatting zet het adviespunt haar belangrijkste signaleringen uit 2013 op een rij. Op basis van ruim een jaar ervaring als adviespunt schetsen ze een beeld van de wijze waarop organisaties in de (semi)publieke en private sector omgaan met vermoedens van misstanden en met de mensen die ze melden.