Integriteitsrisico’s

Organisatie: 
Ministerie BZK
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Bestuurders moeten tegenspraak organiseren en lokale rekenkamers zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van doelmatig integer overheidshandelen. Dat staat in het rapport Integriteitsrisico's Inspelen op kwetsbaarheden voor bestuurders, organisaties en ambtenaren.