Rol vertrouwenspersonen binnen organisaties vaak onduidelijk

Uit het rapport 'De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven' blijkt dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van hun vertrouwenspersoon te ontwikkelen, hun positie te versterken en meer werk te maken van een veilige organisatiecultuur.

Dat zijn de voornaamste conclusies uit het rapport het onderzoeksrapport 'De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven' dat onlangs door het Huis voor Klokkenluiders is gepubliceerd.

Rol vertrouwenspersoon nog weinig geformaliseerd

Hoewel de meeste organisaties wel beschikken over vertrouwenspersonen, zijn deze nog onvoldoende zichtbaar en genieten zij nog weinig vertrouwen. Slechts 40% van de ondervraagde vertrouwenspersonen geeft aan dat zij formeel hebben moeten solliciteren op de functie van vertrouwenspersoon. Met name bij organisaties tot honderd medewerkers (alle sectoren) wordt de vertrouwenspersoon vaker informeel gevraagd voor de functie.

Duidelijke aanstellingsprocedures, heldere functieprofielen, opleidingen en regelmatige evaluaties versterken de positie van de vertrouwenspersoon. Volgens het onderzoek zijn afspraken over de taken en het functioneren van de vertrouwenspersoon echter maar in de helft van de gevallen schriftelijk vastgelegd in een specifiek functieprofiel. Ongeveer een kwart van de organisaties stelt geen specifieke eisen aan de functie van de vertrouwenspersoon. Slechts 40% van de respondenten geeft aan dat hun functioneren regelmatig wordt geëvalueerd. Zo blijkt uit het rapport.

Brochure met praktische tips en aanbevelingen

Op basis van het onderzoek publiceert het Huis voor Klokkenluiders binnenkort een brochure met praktische tips en aanbevelingen voor het versterken van de positie van de vertrouwenspersoon.

Meer informatie