Machiavelliprijs opgedragen aan alle bedreigde burgemeesters

De Machiavelliprijs 2018 is vandaag uitgereikt aan 'de bedreigde burgemeester', in de persoon van burgemeester Jos Wienen. Hiermee is vandaag een dag waarop we extra stil staan bij het belang van een betrouwbare overheid zonder ondermijnende invloeden.

De Machiavelliprijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. 'De bedreigde burgemeester is een publiek instituut dat niet meer in staat is publiek te communiceren vanwege geweldsdreiging. De Machiavelliprijs is daarom dit jaar een aanklacht tegen dit fenomeen dat de wortels van onze democratie aantast en volstrekt onaanvaardbaar is’, aldus het juryrapport.

Weerbaarbestuur.nl online

Vandaag gaat ook de site van het Netwerk Weerbaar Bestuur online. De site biedt een overzicht van alles wat het Netwerk Weerbaar Bestuur kan betekenen op het gebied van integriteit en veiligheid. Het Netwerk zet zich in voor een weerbaar bestuur waarin bestuurders en volksvertegenwoordigers zonder druk van buitenaf hun ambt kunnen uitoefenen. Het Netwerk ondersteunt politici preventief met trainingen, screenings en woningscans en met advies en een ondersteuningsteam wanneer de nood hoog is.

Het netwerk is een initiatief van het ministerie van BZK. De VNG is partner in het Netwerk om onder andere zoals VNG voorzitter Jan van Zanen het verwoordt 'elkaar een beetje krachtiger te maken.'

Veiligheidspakket voor burgemeesters

Nog een product om burgermeesters weerbaarder te maken is het Veiligheidspakket dat vanaf nu beschikbaar is. Alle burgemeesters krijgen een veiligheidspakket met daarin informatie over preventieve maatregelen rond woning en werk, over ondermijning en wat te doen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging. Het Veiligheidspakket is er voor alle burgemeesters om goed voorbereid te zijn op mogelijk bedreigende situaties. Dit is van belang voor de burgemeesters zelf maar ook voor hun gezin en collega’s. In het Veiligheidspakket is gebundeld wat het Netwerk Weerbaar Bestuur aan informatie en ondersteuning aanbiedt.

 

 

  •  

 

 

 

 

Meer informatie