Samengaan BIOS met het Huis voor Klokkenluiders

donderdag 9 juni 2016

Geachte heer Plasterk,

Per 1 juli treedt de wet Huis voor Klokkenluiders in werking. Uit de wet vloeit voort de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan, het Huis voor Klokkenluiders, waar werknemers terecht kunnen voor het doen van een melding van (een vermoeden van) een misstand en zich onafhankelijk kunnen laten adviseren.

De taken van drie bestaande organisaties gaan op in het Huis: het Adviespunt Klokkenluiders, de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) én ook het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). Over het onderbrengen van BIOS in het Huis schrijven wij u deze brief. Deze keuze verbaasd ons. Wij maken ons ook zorgen over de snelheid en de wijze waarop deze fusie zou moeten plaatsvinden.